Рекламна агенция Форте Джи
PR услуги и консултации

Рекламна агенция Форте Джи предлага на своите клиенти и партньори широк спектър от PR услуги и консултации:

 

Бранд PR

В условията на силно конкурентна среда, за изграждането и утвърждаването на една марка не е достатъчно да се разчита само на реклама. Връзките с обществеността имат специфична роля за създаване на доверие към марката, осигуряване на подкрепа от трети страни и формиране на дългосрочни взаимоотношения с потребителите. Поради това в съвременните бизнес стратегии като допълнение към рекламата се включват материали в медиите, външен маркетинг, събития, онлайн комуникации и грижа за цялостния имидж на клиента. По този начин PR допринася за изграждането на марката и за превръщането й в част от начина на живот на потребителя.

Услуги в сферата на бранд PR:

 • Подпомагане изготвянето на стратегия за изграждане на марката;
 • Представяне на марката на пазара, утвърждаване и поддържане на нейния имидж;
 • Осъществяване на проекти и дългосрочни кампании;
 • Организиране на специални събития (конференции, семинари);
 • Презентации за корпоративни клиенти или крайни потребители;
 • Връзки с медиите (избор на теми, организиране на срещи с медиите, пътувания за журналисти);
 • Онлайн комуникации.

 

Връзки с медиите

Работата на екипа ни с журналистите води до реални резултати за нашите клиенти - периодично присъствие в медиите чрез статии, интервюта и коментари, а също възможност да се достигне бързо до важните публики в случай на криза.

Основните методи за комуникация с медиите включват:

 • Медиа лобиране - регулярна комуникация с представители на медиите, популяризиране на компанията/марката и проследяване на мнението на журналистите за нея;
 • Пресконференции - подходяща тактика за представяне на нови проекти, продукти, резултати от дейността, а също на позицията на компанията по теми от обществен интерес;
 • Прессъобщения - стандартен подход в комуникацията с журналистите, при който се предоставя систематизирана информация за дейността на  компанията;
 • Пътуване за представители на медиите - предоставя възможност журналистите да се запознаят отблизо със спецификите на бизнеса на компанията;
 • Специални материали - интервюта, коментари и анализи на представители на компанията;
 • Неформални срещи с журналисти - събития с неформален характер, които дават възможност за предоставяне на информация и в същото време допринасят за поддържането на добри работни отношения;
 • Мониторинг и анализ на публикациите в медиите за компанията и нейните конкуренти.

 

Организиране на събития

Срещите лице в лице предлагат най-добрата възможност да представите своите послания. Естествено, директният контакт с Вашите целеви публики е дейност, която изисква повече време, отколкото комуникацията по e-mail например. Въпреки това той дава много по-добри възможности да повлияете на мнението на Вашите партньори, на тяхното поведение или отношение. Като се има предвид, че с вложените пари, време и услия трябва да бъде постигнат максимален ефект, всички дейности - от създаването на първоначалната идея и програма до изготвянето на баджове, трябва да бъдат организирани прецизно.

Във връзка с организирането на събития Форте Джи предлага следните услуги:

 • Определяне на целевите групи
 • Съдействие при избора на тема
 • Изработване на програма и сценарий за събитието
 • Подготвяне и изпращане на покани
 • Провеждане на телефонни разговори за потвърждаване на присъствие
 • Технически и организационен мениджмънт преди и по време на събитието
 • Подготвяне на информационни материали
 • Осигуряване на публичност
 • Мониторинг и оценка на резултатите

 

Вътрешни комуникации

Форте Джи предлагa разработване на стратегии и цялостно управление на вътрешните комуникации. В тази сфера на работа агенцията използва различни инструменти, сред които:

 • организиране на срещи и презентации
 • подготовка на информационни материали и вътрешно-фирмени списания, създаване на канали за обратна връзка
 • организиране на събития за сплотяване на екипа и др.

 

Печатни материали

Форте Джи подготвя съдържанието и организира отпечатването на различни презентационни материали и вътрешно-фирмени издания за своите клиенти. Услугите, които предлагаме в тази област са:

 • Разработване на концепция;
 • Определяне на съдържание - цялостен план, структура, секции;
 • Изготвяне на текстове (договаряне с външни автори, превод, авторски статии, редактиране);
 • Подбор на фотографии;
 • Графично оформление (определяне на основните принципи, помощ при избора на студио за графичен дизайн, комуникация с дизайнерския екип);
 • Организиране на отпечатването.

 

Спонсорство

Спонсорството е неразделна част от стратегията за връзки с обществеността. Въпреки това голяма част от бизнеса използва този инструмент на PR само понякога, в зависимост от предпочитанията и контактите на топ мениджмънта или от настоятелността на кандидатите за спонсорство. Не трябва да се забравя обаче, че събитията за спонсорство имат най-голям ефект, когато са интегрирани в дългосрочната комуникационна стратегия на компанията.

Форте Джи подготвя за своите клиенти дългосрочни стратегии за спонсорство на базата на проучване и оценка на различните възможности за участие на компанията в такъв тип проекти.

 

Медиа мониторинг

В днешното забързано бизнес ежедневие за всеки мениджър е важно да следи отблизо горещите новини, теми и тенденции в сферата на бизнеса, икономиката и политиката. Актуалната информация ще ви помогне да се възползвате от възможностите и да посрещнете предизвикателствата на пазара, да отговорите на действията на вашите конкуренти и да анализирате развитието на конкретни бизнес сектори. Вие ще знаете не само какво се случва в момента, но и какво предстои да се случи.

Форте Джи ви предлага ежедневен, седмичен или месечен мониторинг на българските медии - печатни, електронни и он-лайн, по конкретни теми или ключови думи.

Вие посочвате ключови думи или теми, а ние ви предоставяме:

 • Кратки резюмета на статиите на български и/или английски език (възможност за пълен превод на конкретни публикации при поискване);
 • Сканирани копия на някои или всички публикации от мониторинга;
 • Анализ на присъствието в медиите и публичния образ на вашата компанията и/или на вашите конкуренти.