Reklami.BG
анимация
Reklami.BG

База

През 2000 г. закупихме първата си собствена производствена база помещаваща се на 350 кв. м. застроена площ. Във връзка с бързото развитие на фирмата през 2003 г. предприехме разширение на съществуващата база до 550 кв. м.
През 2006 г. закупихме терен с площ 1200 кв. м. и изградихме производствен комплекс с обща застроена площ 1150 кв. м., в който обединихме следните звена.

- офисна част (управление на фирмата, счетоводство, техн. секретар)
- дизайнерски отдел (предпечатна подготовка, креатив, конструкторско бюро)
- цех за обемни букви и форми, светлинна реклама
- американска инсталация за неон
- железарска работилница за стандартни и нестандартни метални конструкции (билбордове, винилни пана и др.)
- тримерно моделиране - процесорно управляема фреза
- ситопечат (текстил, сувенири и др.)

По този начин постигнахме пълен контрол върху качеството при производството на всички продукти и значително съкращаване сроковете на изпълнение.